การพนัน ทำลายตัวคุณได้อย่างไร ?

เนื่องจากการพนันเป็นเรื่องของการชนะและแพ้ แต่คนส่วนใหญ่ไม่ต้องการที่จะประสบกับการสูญเสีย และทุกครั้งที่พวกเขาคิดว่าพวกเขาจะชนะในรอบนั้น แต่พวกเขาไม่สามารถทำได้

ดูดวงพนัน มั่นใจไม่มีเสีย

การเล่นการพนันในสังคมไทยมีมานานตังแต่สมัยใดไม่มีบันทึกไว้แน่นอน แต่จากประวัติศาสตร์เคยระบุเรื่องการพนันชนไก่ สมัยพระนเรศวรมหาราช วรรณกรรมไทยหลายเรื่องมีการกล่าวเรื่องการพนัน